Alvdal kommune Alvdal kommune

Kommunalsjef samfunn og utvikling

KOMMUNALSJEF SAMFUNN OG UTVIKLING

Alvdal er et levende samfunn med et bredt, utviklingsorientert, solid og kreativt næringsliv, hvor landbruket med tilhørende næringer står sentralt. Som kommunalsjef for tjenesteområdet «Samfunn og utvikling» har du sjansen til å være med å lede og utvikle en nyetablert sektor i Alvdal kommune. Du vil spille en viktig rolle i å videreføre den gode utviklingen kommunen er i, sammen med folkevalgte, medarbeidere, næringsliv og innbyggere.

Alvdal kommune er med i flere interkommunale samarbeid på sentrale fagområder innenfor sektoren, noe som gir kompetente og robuste fagmiljøer. Kommunalsjefen vil få ansvaret for kommunens medvirkning som partner, både lokalt og regionalt, mot nabokommuner og overordnet forvaltning.

Overordnet prinsipp for alt lederskap i Alvdal kommune er fastsatt i kommunens egen “Plattform for ledelse”. Alvdal kommunes visjon “Sammen for Alvdal” skal ligge til grunn for utøvelse av godt lederskap. Verdiene respekt, medvirkning og lojalitet skal vises i det daglige gjennom leders og ansattes holdninger og handlinger.  

Den nye kommunalsjefen må ha ledererfaring, interesse for samfunns- og næringsutvikling og være en lagspiller som kan inspirere både ansatte og samarbeidspartnere.

Oppgaver

 • Lede kommunens helhetlige arbeid med å utvikle lokalsamfunnet som en god og attraktiv bo- og arbeidskommune
 • Overordna budsjett- og personalansvar for sektoren 
 • Være en sentral medarbeider i kommunedirektørens samlede lederteam
 • Bygge samarbeid, relasjoner og partnerskap mot næringsliv og lokalsamfunn 
 • Ha det overordnede ansvaret for kommunens arbeid med næringsutvikling
 • Overordna ledelse av fagområdene kultur, kommunalteknikk, flyktningetjenesten samt landbruk og miljø
 • Ha ansvaret for partneravtaler og interkommunale virksomheter som blant annet Plan, byggesak og geodata
 • Utvikle strategisk samarbeid med nabokommuner, naboregioner samt andre forvaltningsnivåer og aktører.

Vi ønsker at den nye kommunalsjefen har følgende kvalifikasjoner:

 • Utdanning på masternivå innen relevant fagområde for sektoren
 • Ledererfaring fra overordnet/strategisk nivå
 • Forståelse for kommunen sin rolle som myndighetsutøver og samfunnsutvikler
 • Kunnskap om offentlig forvaltning og offentlige beslutningsprosesser

Av personlige egenskaper ønsker vi oss en kommunalsjef som

 • er inkluderende, motiverende, og som bygger relasjoner.
 • arbeider systematisk og strukturert, og som er tydelig og konstruktiv i sin dialog – både i og utenfor organisasjonen.
 • Evner å sette tydelige mål, samt er mestrings- og resultatorientert.

Vi tilbyr

 • en kommune med gode resultater og høye ambisjoner
 • en variert og aktiv arbeidsdag med fokus på videreutvikling av Alvdal som en attraktiv kommune å bo, arbeide og drive næring i.
 • et godt arbeidsmiljø, faglige utfordringer,
 • gode pensjonsordninger og lønn etter avtale

Det er 6 måneders prøvetid på stillinger i Alvdal kommune. Intervju vil bli gjennomført. Tilsettinger skjer på de vilkår som går fram av lover, reglement og tariffavtaler, herunder risikodekning i pensjonsordning hvor arbeidstaker og arbeidsgiver betaler innskudd. I henhold til Offentleglova § 25 2. ledd kan søkerlister offentliggjøres. Ønsker søker sin søknad unntatt offentlighet, må dette begrunnes i søknaden. Du blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge.

 

Del på:

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

24.09.2021

Arbeidssted:

Alvdal

Adresse:

Gjelen 3 2560 Alvdal