Alvdal kommune Alvdal barnehage

Åpen søknad - barnehageåret 2022/23

Kort om stillingen

Her kan du registrere en åpen søknad om stilling ved barnehagene Plassen og Øwretun. Er din søknad relevant for oss vil du bli tatt kontakt med. 

Særskilte krav til stillingen

Ved tilsetting kreves politiattest, datert ikke eldre enn 3 måneder.

Fullstendig CV og søknad registreres inn i systemet. Alvdal kommune foretar ikke direkte rekruttering av søknader som legges inn her, med noen få unntak. Dette kan være ved rekruttering av

  • tilkallingsvikarer
  • korte, uforutsette vikariater

Det er ingen garanti eller automatikk i at søkere som legger inn sin søknad på denne utlysningen vil bli vurdert ved aktuelle stillingsutlysninger (gjelder også unntakene som er beskrevet ovenfor). Det er den enkelte søkers ansvar å fortløpende følge med på kommunens nettside ved utlysning av relevante stillinger, samt søke på nytt og direkte på disse stillingene.


Det er 6 måneders prøvetid på stillinger i Alvdal kommune. Intervju vil bli gjennomført. Politiattest ikke eldre enn 3 mnd må framlegges før tiltredelse.
Tilsettinger skjer på de vilkår som går fram av lover, reglement og tariffavtaler, herunder risikodekning i pensjonsordning hvor arbeidstaker og arbeidsgiver betaler innskudd. 
I henhold til Offentleglova § 25 2. ledd kan søkerlister offentliggjøres. Ønsker søker sin søknad unntatt offentlighet, må dette begrunnes i søknaden. Du blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge.

Del på:

Fylke:

  • Innlandet

Jobbtype:

Ekstrahjelp

Heltid/Deltid:

Ved behov

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

31.05.2023

Arbeidssted:

Alvdal

Adresse:

Gjelen 3 2560 Alvdal

Kart: