Alvdal kommune

Ferievikarer helse og velferd 2023

Kort om stillingene 
Vi søker etter ferievikarer for sommeren 2023, men ønsker oss også vikarer ved andre ferier og høytider og tilkallingsvikarer for hele året. Sommerferien for ansatte innen helse- og velferdstjenestene i Alvdal avvikles i ukene 25 – 33. I disse ukene er det stort behov for nettopp deg, som ønsker å gjøre en innsats inn i de ulike helsetjenestene våre. Erfaringsvis vet vi at det største behovet er i juli og august. Du må kunne jobbe minimum 4 uker i løpet av sommeren, og helst sammenhengende.

Stillingsbeskrivelse-/arbeidsoppgaver 
Som assistent/ vikar innen helse og velferdstjenestene vil du jobbe tett sammen med helsefagarbeidere, barne-og ungdomsarbeidere, hjelpepleiere, vernepleiere, sykepleiere og andre faglige ressurser i ulike avdelinger.

Det er også behov for vikarer innen kjøkken og vaskeri.

I tillegg har vi behov for vikarer ved legekontoret, som enten er sykepleiestudent eller ferdig sykepleier. For legekontoret vil arbeidsoppgaver være resepsjonsarbeid, telefon, laboratoriearbeid og skiftestue.

Du vil sammen med disse ha medansvar for å planlegge og gjennomføre det daglige arbeidet ute i enhetene og på avdelingene. Du vil sammen med kollegaer ha ansvar for å skape et godt samarbeidsklima for tjenestene sine brukere og ansatte. Du vil få mulighet til å jobbe opp mot 100% gjennom sommeren.

Krav til kompetanse 
For stillingen som assistent/ ferievikar kreves det at du har interesse for å bistå personer i ulike faser av livet hvor de har behov for hjelp og bistand. Du må ha evnen til å jobbe selvstendig og ha evnen til å ta initiativ til aktiviteter. Om du er i et studieløp innen helse og velferd eller med barn og unge, er vi kanskje ute etter nettopp dine erfaringer og kompetanse.

Personlige egenskaper 
Vi søker etter positive og engasjerte personer med gode evner til samarbeid. Det er fint om du har gode kommunikasjonsferdigheter, kan ta initiativ og ha evne og vilje til samarbeid. Personlig egnethet vektlegges.  
Du må like en utfordring og hektiske dager og du blir en del av et sterkt faglig team. Her kan du tilegne deg mye kunnskap og erfaring.

Vi tilbyr 
Gode arbeidsmiljø med fokus på å gi gode tjenester, faglig sterke kollegaer med masse humør. 

Politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må framlegges før tiltredelse. Tilsettinger skjer på de vilkår som går fram av lover, reglement og tariffavtaler, herunder risikodekning i pensjonsordning hvor arbeidstaker og arbeidsgiver betaler innskudd.  I henhold til Offentleglova § 25 2. ledd kan søkerlister offentliggjøres. Ønsker søker sin søknad unntatt offentlighet, må dette begrunnes i søknaden. Du blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge.

Del på:

Fylke:

  • Innlandet

Jobbtype:

Sesong

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

13.03.2023

Arbeidssted:

Alvdal

Adresse:

Solgløtt, Thorsheimveien 23 2560 Alvdal

Kart: