Alvdal kommune Solsida omsorgsheim

Åpen søknad Solsida omsorgsheim 2023

Kort om stillingen

Her kan du registrere en åpen søknad om stilling ved Solsida omsorgsheim. Solsida består av 3 avdelinger, demenesavdeling, avdeling for langtidsopphold og avdeling for kjøkken og vaskeri.  Det er viktig at du definerer aktuelle eller ønskede fagområder i søknaden din. Er din søknad relevant for oss vil du bli tatt kontakt med. 

Særskilte krav til stillingen

Ved tilsetting kreves politiattest, datert ikke eldre enn 3 måneder.

Fullstendig CV og søknad registreres inn i systemet. Alvdal kommune foretar ikke direkte rekruttering av søknader som legges inn her, med noen få unntak. Dette kan være ved rekruttering av

  • tilkallingsvikarer
  • korte, uforutsette vikariater

Det er ingen garanti eller automatikk i at søkere som legger inn sin søknad på denne utlysningen vil bli vurdert ved aktuelle stillingsutlysninger (gjelder også unntakene som er beskrevet ovenfor). Det er den enkelte søkers ansvar å fortløpende følge med på kommunens nettside ved utlysning av relevante stillinger, samt søke på nytt og direkte på disse stillingene.

Det er 6 måneders prøvetid på faste stillinger i Alvdal kommune. Intervju vil bli gjennomført. Politiattest ikke eldre enn 3 mnd må framlegges før tiltredelse.
Tilsettinger skjer på de vilkår som går fram av lover, reglement og tariffavtaler, herunder risikodekning i pensjonsordning hvor arbeidstaker og arbeidsgiver betaler innskudd. 
I henhold til Offentleglova § 25 2. ledd kan søkerlister offentliggjøres. Ønsker søker sin søknad unntatt offentlighet, må dette begrunnes i søknaden. Du blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge.

Del på:

Fylke:

  • Innlandet

Jobbtype:

Ekstrahjelp

Heltid/Deltid:

Ved behov

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

31.12.2023

Arbeidssted:

Alvdal

Adresse:

Thorsheimveien 21 2560 Alvdal

Kart: