Alvdal kommune Tjenesten for funksjonshemmede

Åpen søknad Tjenesten for funksjonshemmede 2023

Kort om stillingen

Her kan du registrere en åpen søknad om stilling ved Tjenesten for funksjonshemmede (TFF). TFF består av 3 avdelinger. Tjenestene fordeler seg på praktisk bistand og opplæring, boveiledning, brukerstyrt personlig assistanse, støttekontakter og aktivitetstjenester. Vi har beboere i kommunale boliger og hjemmeboende som er brukere av tjenesten.

Det er viktig at du definerer aktuelle eller ønskede fagområder i søknaden din. Er din søknad relevant for oss vil du bli tatt kontakt med. 

Særskilte krav til stillingen

Ved tilsetting kreves politiattest, datert ikke eldre enn 3 måneder.

Fullstendig CV og søknad registreres inn i systemet. Alvdal kommune foretar ikke direkte rekruttering av søknader som legges inn her, med noen få unntak. Dette kan være ved rekruttering av 

  • tilkallingsvikarer
  • korte, uforutsette vikariater

Det er ingen garanti eller automatikk i at søkere som legger inn sin søknad på denne utlysningen vil bli vurdert ved aktuelle stillingsutlysninger (gjelder også unntakene som er beskrevet ovenfor). Det er den enkelte søkers ansvar å fortløpende følge med på kommunens nettside ved utlysning av relevante stillinger, samt søke på nytt og direkte på disse stillingene.

Det er 6 måneders prøvetid på faste stillinger i Alvdal kommune. Intervju vil bli gjennomført. Politiattest ikke eldre enn 3 mnd må framlegges før tiltredelse.
Tilsettinger skjer på de vilkår som går fram av lover, reglement og tariffavtaler, herunder risikodekning i pensjonsordning hvor arbeidstaker og arbeidsgiver betaler innskudd.
I henhold til Offentleglova § 25 2. ledd kan søkerlister offentliggjøres. Ønsker søker sin søknad unntatt offentlighet, må dette begrunnes i søknaden. Du blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge.

Del på:

Jobbtype:

Ekstrahjelp

Heltid/Deltid:

Ved behov

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

31.12.2023

Arbeidssted:

Alvdal

Adresse:

Thorsheimveien 23 2560 Alvdal

Kart: