Alvdal kommune Enhet helse

Fastlegestillinger - 3 uker på og 3 uker av

Kort om stillingen:
Ved Alvdal legekontor er det ledig 2 fastlegestillinger hver på 60 %, med arbeidstid 3 uker bunden tid og 3 uker ubunden tid. Pasientliste: 550 pasienter. Oppstart 1. mai 2023.

Kort om legekontoret:
Vårt legekontor har i dag to fastleger og en turnuslege. Det jobber 3 sykepleiere ved kontoret. Stillingen inneholder kurative og kommunale oppgaver knyttet til sykehjem, helsestasjon og skolehelsearbeid. Du vil også samarbeide med flere ulike tjenester. Dersom du har særskilt interesse for samfunnsmedisinske oppgaver, kan vi legge til rette for det. Vi har et interkommunalt samarbeid om legevakt og vaktene fordeles mellom kommunene og legene i regionen. Vaktgodtgjørelse (som selvstendig næringsdrivende) er lønn pr vakt ut fra satser og Pasient/Helfo-oppgjør får du i tillegg per vakt.
Legekontoret har legevakt på dagtid og å rykke ut på akutte oppdrag (sammen med sykepleier), blir en del av din arbeidshverdag.

Vi anvender Infodoc som dokumentasjonssystem.

Kort om enheten:
Virkeområdet for enhet helse er legetjenesten (primærhelsetjenesten), helsestasjonstjenesten, skolehelsetjenesten, rus- og psykisk helsetjeneste, kommunefysioterapeut, ergoterapeut og forebyggende helsearbeid og miljørettet helsevern. Barnevern, krisesenter og legevakt er tjenester som utføres via vertskommunesamarbeid.

Krav til kompetanse:

 •  Norsk autorisasjon som lege og gjennomført turnustjeneste
 •  Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Kjennskap til norsk helsevesen

Personlige egenskaper:

 • Søker må ha gode samarbeidsevner 

 • Faglig engasjement og kunne jobbe selvstendig
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt  

Vi tilbyr:

 • Kommunen tilrettelegger for et spesialiseringsforløp for leger uten spesialisering
 • Alternativ arbeidstidsordning
 • Et veldrevet, velutstyrt kontorfellesskap i lyse og trivelige lokaler
 • Dyktige og stabile medarbeidere
 • Fastlønn spesialist: 1.200.000,- (100 %) - fastlønn ikke spesialist: 950.000,- (100 %)
 • Gode pensjonsordninger
 • 1 ukes ekstra ferie per år
 • Kommunal vaktbil under legevakt

Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere/rekrutteringsbyråer.

Det er 6 måneders prøvetid på stillinger i Alvdal kommune. Intervju vil bli gjennomført. Politiattest ikke eldre enn 3 mnd må framlegges før tiltredelse.
Tilsettinger skjer på de vilkår som går fram av lover, reglement og tariffavtaler, herunder risikodekning i pensjonsordning hvor arbeidstaker og arbeidsgiver betaler innskudd.
I henhold til Offentleglova § 25 2. ledd kan søkerlister offentliggjøres. Ønsker søker sin søknad unntatt offentlighet, må dette begrunnes i søknaden. Du blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge.

Del på:

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

13.02.2023

Tiltredelse:

01.05.2023

Arbeidssted:

Alvdal

Adresse:

Gjelen 3 2560 Alvdal

Kart: